Oszczędzaj w SKO razem z BS Wierzbinek

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych w zakresie różnych form oszczędzania oraz pogłębianie więzi środowisk szkolnych z Bankami Spółdzielczymi i Organizatorem, a zwłaszcza:
1) propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO;
2) upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi;
3) popularyzowanie wiedzy o działalności banków na przykładzie Banków Spółdzielczych;
4) kształtowanie świadomych postaw konsumenckich.
Konkurs polega na systematycznym oszczędzaniu pieniędzy przez członków SKO oraz na angażowaniu się przez nich w działania promujące oszczędzanie, racjonalne gospodarowanie pieniędzmi oraz działania upowszechniające wiedzę z zakresu edukacji finansowej.

 

Regulamin Konkursu SKO w SGB