Kredyty dla firm, instytucji, wspólnot

 

1. Kredyt obrotowy to najlepsze rozwiązanie gdy potrzebujesz wsparcia finansowego w prowadzeniu bieżącej działalności Twojej firmy; gdy specyfika lub sezonowość produkcji, świadczonych usług powodują chwilowe zatory płatnicze.

Zyskasz:

 • środki, które możesz przeznaczyć na zakup materiałów, towarów, paliwa itp.,
 • dogodne terminy spłaty – dostosowane do specyfiki Twojej produkcji lub świadczonych usług (w ratach lub jednorazowo),
 • dogodny okres kredytowania – 5 lat,
 • fachowe doradztwo w dopasowaniu oferty do Twoich indywidualnych potrzeb,
 • możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, w każdym czasie bez potrzeby wcześniejszego zgłaszania i co najważniejsze, bez dodatkowych opłat i prowizji.

 

 

2. Kredyt w rachunku bieżącym to idealne rozwiązanie gdy posiadasz rachunek bieżący i potrzebujesz wsparcia bieżącej działalności Twojej firmy, cenisz sobie czas i jednocześnie ważny jest dla Ciebie szybki i wygodny dostęp do środków finansowych.

Zyskasz:

 • możliwość wykorzystania w danej chwili dokładnie takiej kwoty kredytu, której potrzebujesz,
 • elastyczność dysponowania środkami kredytu, ponieważ będziesz mógł dysponować nimi tak samo, jak własnymi środkami na koncie,
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu, ponieważ każdy wpływ na konto zwiększa limit dostępnych środków, zmniejszając zadłużenie.

 

 

3. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych.

Zyskasz:

 • możliwość rozwoju skali i jakości produkcji, świadczonych usług a także unowocześnienia swojej firmy,
 • dogodne terminy spłaty – dostosowane do specyfiki Twojej produkcji lub świadczonych usług,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału,
 • dogodny okres kredytowania – 15 lat,
 • fachowe doradztwo w dopasowaniu oferty do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, w każdym czasie bez potrzeby wcześniejszego zgłaszania tego zamiaru i co najważniejsze, bez dodatkowych opłat i prowizji.

 

 

4. Kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie inwestycji, których realizacja będzie następowała przy udziale funduszy unijnych.

 • Zyskasz:
 • możliwość sprawnej realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia, co warunkuje otrzymanie szybkiego zwrotu poniesionych nakładów z funduszy unijnych,
 • dogodne terminy spłaty uwzględniające plan realizacji inwestycji i przepływ środków unijnych,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału,
 • dogodny okres kredytowania – 15 lat.