Bank Spółdzielczy w Wierzbinku uruchamia kredyt z dotacją z rządowego programu Czyste Powietrze, to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Świadczymy usługi polegające na kompleksowej pomocy przy pozyskiwaniu dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Wypełnimy za Ciebie wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Udzielony kredyt objęty jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego.

  • Kredyt przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  • Program „Czyste Powietrze” do 66 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) podstawowy poziom dofinansowania przy dochodach nie przekraczających 135 000 zł, do 99 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) podwyższony poziom dofinansowania przy dochodach na jednego członka rodziny nie przekraczających 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2561 zł w gospodarstwie jednoosobowym, najwyższy poziom dofinansowania do 135 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł) przy dochodach na jednego członka rodziny nie przekraczających 1050 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  • Kredyt może być przeznaczony na: wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła (zgodnie z programem „Czyste Powietrze”), instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, mikro instalację fotowoltaiczną, ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi, audyt energetyczny, dokumentację projektową lub ekspertyzy.
  • Kwota kredytu do 150 000 zł, z okresem kredytowania do 84 miesięcy.

Więcej informacji na stronie: czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze